Browsing Category

Mod Map

ETS2 – Map Novosibirsk 3.0

NSK-Map là một bản đồ độc lập nhỏ trên tỷ lệ 1k3 được triển khai có tính đến các chế độ xem toàn cảnh thu được bằng cách sử dụng các dịch vụ bản đồ của Google và Yandex. Trung tâm của bản đồ mới là…
Read More...

Map MHAPro EU V1.37

Ngoài các chế độ được đề cập ở trên, nó cũng làm tăng mật độ giao thông trên các con đường ở châu Âu và thay đổi Thụy Điển từ bổ sung chính thức của DLS Scandinavia, vì vậy việc bổ sung này là cần…
Read More...
Nhắn tin Facebook Zalo: Văn Tuấn